НОВОСТИТЕ ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЕЛОСИПЕДИ BERGAMONT ЗА 2017