Return Policy

1. Анулиране/ Отказ от поръчка1.1. Клиентът има правото да откаже своята поръчка или да върне закупената и вече получена стока в срок от 14 дни от датата на покупката, без да посочва причината за това.1.2. За да се упражни това право, клиентът трябва да се свърже със собственика на сайта ekolelo.bg - Иван Георгиев, на някой от посочените координати:Телефон: (0711) 50 49 44 44Телефакс: (0711) 50 49 40 02E-mail: info@ekolelo.bg1.3. За целта може да се използва приложения формуляр за отказ, което обаче не е задължително условие. За да се счете за валидно упражнено правото на аналулиране/отказ от поръчка, необходимо е клиентът да изпрати съобщението си преди изтичането на 14 – дневния срок за това.2. Последици от анулирането/отказа от поръчка2.1. Ако клиентът се откаже от договора, собственикът на сайта ekolelo.bg - Иван Георгиев, ще възстанови цялата сума за стоката, заплатена от клиента, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от осъществен от клиента избор на начин на доставка, различна от тази, предлагана от ekolelo.bg - Иван Георгиев) в срок от четиринадесет дни, считано от датата, на която е получено уведомлението на клиента за отказ. За изплащането на сумата ekolelo.bg използва същия метод на плащане, както при първоначалната сделка, освен ако изрично не е уговорено друго между страните; във всеки случай на клиента ще му бъде начислена такса за това изплащане. Еkolelo.bg има право да откаже възстановяване на сумата, докато не получи обратно стоката в опаковката и състоянието, в което същата е изпратена до клиента.ю2.2. Клиентът разполага с правото да върне стоката в срок от не повече от четиринадесет дни, считано от датата на отказа си от договора. При всички случая Еkolelo.bg приема за валидно извършено такова уведомление, ако същото е извършено на някой от следните координати:Телефон: (0711) 50 49 44 44Телефакс: (0711) 50 49 40 02E-mail: info@ekolelo.bg2.3. Ако клиентът изпрати стоката преди да е изтекъл срок от не повече от четиринадесет дни, считано от датата на отказа си от договора, Еkolelo.bg поема разходите по изпращането й, а клиентът разходите по връщането й. В противен случай, всички разходи са изцяло за сметка на клиента.2.4 Формуляр за отказ

Ако искате да се откажете от договора, то тогава, моля, попълнете този формуляр и ни го изпратете обратно наTretmühle Stuttgart GmbHKirchheimer Straße 3470619 Stuttgart – SillenbuchилиТелефон: (0711) 50 49 40 02E-mail: info@ekolelo.bg- В резултат на даденото известие аз/ ние (…), които сключихме договор за закупуване на следния/те продукт/и (…)- Поръчан/и на (…)/ получен/и на (…)- Име на потребителя/ите- Адрес на потребителя/ите- Подпис на потребителя/ите (само със съобщение на хартиен носител)- Дата