Допълнителни смени за служителите в КТМ – австрийците ще произвеждат повече електрически велосипеди