Posts tagged with "remsdale"22. March 2017
“Най-леката електровело-флота на света“ - с този лозунг производителят Remsdale от Remstal, в провинция Baden-Württemberg, представя своите електрически велосипеди. При това действително се касае за най-малкия производител на електрически велосипеди в света. Въпреки това Remsdale се държи на пазара не само с извънредно малкото тегло , но и с незабележимо вградено електрозадвижване на електрическите колела.