ДАНННИ ЗА ФИРМАТА

 

Tretmühle Stuttgart GmbH

Kirchheimer Straße 34

70619 Stuttgart - Sillenbuch

Германия

 

Телефон: +49711 50 49 44 44

Телефакс: +49711 50 49 40 02

E-Mail: stuttgart@tretmuehle.de

 

Представлявана от:

Иван Георгиев

 

Регистрация:

Вписан в търговски регистър

Регистрационен съд: Окръжен съд Щутгарт 

Регистрационен номер: HRB 751381

 

ДДС идентификация

Номер за ДДС по закон DE 298076065