ДАНННИ ЗА ФИРМАТА

еколело.бг ООД

 

гр. София 1324,

район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бл. 765, вх. -,

ет. партер, ап. магазин 5

 

Телефон: 0877 922 955

E-Mail: info@ekolelo.bg

 

Представлявана от:

 Калин Кюмюрджиев

 

 

ДДС идентификация

Номер за ДДС 205960853